i
Počet kusů:
1.
2.
3.
i
Formát papíru:
i
Typ papíru:
i
Barevnost vnějšek:
i
Barevnost vnitřek:
i
Povrchová úprava vnějšek:
i
Povrchová úprava vnitřek:
i
Parciální lak:
i
Raznice:
Zadejte kalkulaci
a klikněte na tlačítko
"Spočítat".