Nařízení GDPR

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“), které mimo jiné také upravuje nová pravidla pro ochranu osobních údajů fyzických osob v České republice pro správce údajů, kterým je i naše společnost Reprotisk s.r.o. (provozovatel www.tisk-online.cz). Rádi bychom Vás proto touto cestou informovali, že naše společnost zpracovává údaje uvedené ve smlouvě či objednávce s Vámi, včetně údajů poskytnutých v průběhu plnění smlouvy, přičemž některé z těchto údajů mohou splňovat znaky definice osobních údajů.

Vzhledem ke stanovenému požadavku Nařízení GDPR na prokazatelné informování subjektu údajů o podrobnostech zpracovávání osobních údajů jsme podmínky zpracování osobních údajů umístili zde.