i
Počet kusů:
1.
2.
3.
i
Druh kalendáře
i
Formát papíru:
i
Titulní list
i
Typ papíru:
i
Barevnost obálky vnější strana:
i
Barevnost obálky vnitřní strana:
i
Povrchová úprava obálky vnější strana:
i
Povrchová úprava obálky vnitřní strana:
i
Parciální lak:
i
Počet listů bez obálky:
i
Typ papíru:
i
Povrchová úprava:
i
Barevnost přední strana:
i
Barevnost zadní strana:
i
Barva spirály:
i
Zadní kartonová podložka
i
Potisk podložky
Zadejte kalkulaci
a klikněte na tlačítko
"Spočítat".